Archicad BIM Manager

4 Moduły

20 godzin

3500 zł

netto

Szkolenie dla zaawansowanych użytkowników Archicada chcących w pełni wykorzystać możliwości technologii BIM w procesie projektowania.  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczowymi elementami procesu BIM od planowania i zasad organizacji po modelowanie i koordynację międzybranżową OPEN BIM.

 

Uczestnicy zostaną poproszeni o wykonanie zadania potwierdzającego opanowanie zakresu szkolenia. Osoby które wykonają je poprawnie otrzymają certyfikat potwierdzający znajomość oprogramowania na danym poziomie. Uczestnicy będą mieli miesiąc na wykonanie zadania.*

 

Szkolenie prowadzone będzie w programie Archicad 26 w polskiej wersji językowej. Uczestnicy mogą skorzystać z wersji demo oprogramowania.

*30 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia

Organizacja procesu BIM

 • podstawowe definicje i założenia.
 • standaryzacja w BIM

Modelowanie BIM w programie ARCHICAD

 • standardy OPEN BIM, IFC, parametry i właściwości
 • przygotowanie i optymalizacja modeli do współpracy międzybranżowej

Analiza modeli BIM w zewnętrznych programach

 • przeglądanie i ocena modelu w programie Solibri Model Viewer
 • weryfikacja modeli i kontrola zgodności z planem realizacji BIM

Dokumentacja w procesie BIM

 • wymagania inwestora, plan realizacji BIM
 • standardy BIM w pracowni projektowej

Współpraca międzybranżowa

 • cele, zadania i przykłady współpracy międzybranżowej
 • moduły Hotlink, synchronizacji parametrów projektu, BIMcloud

Analiza modeli BIM w programie ARCHICAD

 • tworzenie modelu złożeniowego
 • wizualna kontrola modeli, automatyczna analiza kolizji

Analiza modelu BIM w Solibri Office

 • kontrola jakości modeli BIM
 • zestawienia i przedmiary

Uczestnik powinien posługiwać się programem ARCHICAD na poziomie zaawansowanym w stopniu wynikającym z praktycznego wykorzystania programu przy sporządzaniu kilku projektów architektoniczno-budowlanych w wielobranżowym zespole projektowym.


Szkolenie prowadzi:

mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz

architekt i wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Interdyscyplinarny BIM (iBIM) na Politechnice Warszawskiej. Absolwent studiów „Podyplomowe studium zarządzania projektami” w Szkole Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie wdrożeń i szkoleń technologii BIM. Autor wielu publikacji i wystąpień na temat BIM i komputerowego wspomagania projektowania.


maj

Brak wydarzeń


Napisz jeśli masz dodatkowe pytania lub jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu w innym terminie.Udostępnij
X