Współpraca ARCHICAD – Grasshopper

szkolenie jednodniowe

8 h

750 zł

netto

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników ze środowiskiem oprogramowania Grasshopper i zalet jakie płyną z zastosowania projektowania algorytmicznego w przypadku projektów BIM wykonywanych w programie ARCHICAD.

Podstawy wykorzystania środowiska ARCHICAD / Grasshopper

  • podstawy projektowania algorytmicznego
  • środowisko Rhino – Grasshopper

Podstawy modelowanie parametrycznego

  • specyfika i zasady modelowania w Rhino
  • komponenty i zasady tworzenia procedur w programie Grasshopper
  • przykłady tworzenia geometrii w Rhino z użyciem programu Grasshopper

Połączenie ARCHICAD – Grasshopper

  • wstęp do dwukierunkowego połączenia ARCHICAD – Grasshopper
  • omówienie komponentów BIM w środowisku Grasshopper
  • tworzenie elementów BIM za pomocą Grasshopper’a w projekcie ARCHICADa
  • dekonstrukcja i wykorzystanie elementów ARCHICADa w procedurach Grasshoppera

Przykłady wykorzystania


Uczestnik powinien posługiwać się programem ARCHICAD na poziomie podstawowym w stopniu wynikającym z praktycznego wykorzystania programu przy sporządzaniu projektu architektoniczno-budowlanego oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu programowania i projektowania parametrycznego.


Brak wydarzeń


Napisz jeśli masz dodatkowe pytania lub jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu w innym terminie.


Udostępnij
X