Przejdź do treści
Home » Zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie

  Dane kontaktowe  Wybierz szkolenie


  Wiadomość
  Ogólne zasady organizacji szkoleń

  1. Organizator zachowuje prawo do odwołania szkolenia w przypadku od niego niezależnym, a w szczególności w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników.
  2. Jeżeli szkolenie zostaje odwołane, a Uczestnik nie wyrazi zgody na odbycie szkolenia w innym terminie, Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wniesionej opłaty za szkolenie. W takim przypadku Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.
  3. Uczestnik ma prawo do odwołania uczestnictwa jednak nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia. W tym przypadku całość opłaty jest zwracana na konto Uczestnika.
  4. W przypadku, odwołania uczestnictwa na szkoleniu na 6 lub mniej dni roboczych przed jego rozpoczęciem, lub w przypadku niestawienia się na szkolenie Uczestnik ponosi pełną opłatę.
  5. Organizator pobiera opłaty za szkolenie z góry. Płatność powinna zostać dokonana na rachunek Organizatora na podstawie faktury proforma, którą Organizator wystawi po otrzymaniu Zgłoszenia na szkolenie. Faktura zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od otrzymania przedpłaty, ale nie później niż 7 dni od zakończenia szkolenia.
  6. Materiały otrzymane od Organizatora w ramach szkolenia nie mogą być kopiowane ani powielane bez zgody Organizatora, ani wykorzystywane w inny sposób naruszający prawa autorskie pomiotu uprawnionego.
  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie szkoleń prowadzonych w formie zdalnej.