Przejdź do treści
Home » Kontakt

Kontakt

BIM Base Sp. z o.o.

ul. Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa
tel.: +48 730 088 630
e-mail: szkolenia@bimbase.pl

Sala szkoleniowa BIM Base

Instytutu Techniki Budowlanej
Budynek D, pierwsze piętro
ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

Dane rejestrowe

BIM Base Sp. z o.o.
ul. Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa
KRS: 0000340425
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50.000 zł opłacony w całości.
NIP: 113-278-06-62
REGON: 142052745
EU tax registration number: PL1132780662

Konto bankowe PLN

Santander Bank Polska S.A.,
nr rachunku: 74 1090 1014 0000 0001 1375 8746