Kontakt

Dane kontaktowe:

ul. Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa

tel. 22 101 20 12

e-mail: info@bimbase.pl

Dane rejestrowe:

BIM Base Sp. z o.o.
ul. Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa

KRS: 0000340425

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50.000 zł opłacony w całości.

NIP: 113-278-06-62
REGON: 142052745
EU tax registration number: PL1132780662

Konto bankowe PLN (płatności krajowe):
Santander Bank Polska S.A.,
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
nr rachunku: 74 1090 1014 0000 0001 1375 8746

X